1 Haziran 2012 Cuma

Kronik sosyalistin hatıra defteri

Hong Kong (HK)'da İktidar Olmak
HK'DA DEVRİMİN NESNEL KOŞULLARI
HK halkının %50'si devlet evleri denen evlerde yaşıyor. Bu evler kirası düşük, çok katlı ve çirkin evlerdir. HK'da işsizlik oranları çok düşük olmasına rağmen insanlar genelde haftada 6 gün çalışıyorlar. HK'nın en önemli problemi Çin'den buraya gelen insanlardır. Bu insanlar HK'nın kültürünü aşağıya çekerken aynı zamanda HK'lılar için de iş bulma açısından bir rekabet oluşturmaktadır. Yani zaman geçtikçe HK'lı olmanın avantajı azalmaktadır. Bunu burada çoğunlukta olan HK'lılar da görüyorlar. Ancak Çin oldukça yoğun bir medya gücüne sahip. Sorunları yumuşatma ve tekilleştirme yetenekleri çok yüksek. İngilizler ise Çin'den çekinmekteler. HK'nın ellerinden gidiyor olmasından rahatsızlar, buna ilişkin kendi medya organlarıyla bir baskı yaratıyorlar ama gene de temel çelişkiyi ortaya çıkaracak dinamikleri nasıl oluşturacaklarını bilmiyorlar.
Örgütlenecek insan profilini belirlemek önemlidir. Bu amaçlar Çin'lilerin tipik özelliklerinden bahsetmek gerekmektedir. Çin'liler orta yolcudur. Karşı çıkmaz, ses çıkarmaz, gülümser. Hep gizli bir ajandası vardır ama siz o ajandayı asla bilemezsiniz. Güce tapar, haksızlığa karşı çıkmaz ve sinirlenmez. Evet bildiğin sinirlenmez. Bu sebeple pek kavga da etmez. Hiçbir şeyi direkt söylemez, köylü kurnazıdır ama bir yandan da gayet saftır.
DEVRİMİN FİZİKSEL KOŞULLARI
HK'nın %74'ü ormanlık/dağlık alandır. Bu alanlara ulaşım ancak helikopterle sağlanabilmektedir. Bunun dışında ancak yürümekten başka bir ulaşım olanağı bulunmamaktadır. Ormanlık/dağlık arazide izini kaybettirmek oldukça kolaydır. Gerilla mücadelesi, vur kaç taktikleri sapan gibi hafif silahlar kullanmak koşulu ile rahatlıkla gerçeklenebilir.
DEVRİMİN POLİTİK HATTI VE PROPAGANDA
İlk olarak HK halkının Çin istilasına karşı mücadelesi için örgütlenme çalışmaları yapılmalıdır. Çin'le entegre oldukça sorunların  artacağı gerçeğini vurgulayan bir propaganda programı gerçekleştirmek gerekmektedir. Bağımsız sosyalist bir HK'dan çok ulusal kurtuluş mücadelesi ekseni takip edilmelidir. Bu yolda medya araçlarının bir kısmına sahip olan İngilizlerle işbirliği yapılmaldır. İngilizce bilen HK'lıların çoğunluğu zaten Çin'le entegre olmak konusundan muzdariptir. Bu sebeple İngilizlerin elindeki İngilizce yayınlar propaganda amacıyla kullanılmalıdır. Dilin ulusal kurtuluş mücadelesindeki yeri yadsınamaz. Bu amaçla HK bölgesinde konuşulan Kantoniz dilinde de bir yayın zorunludur. Tabii bu yayınları gerçekleştirebilmek için İngilizlerin ikna edilmesi elzemdir. HK'daki ulusal kurtuluş mücadelesinin İngilizlerin emperyal çıkarlarına uygunluğunun altını tekrar tekrar çizmek gerekmektedir. Gelişen politik terminoloji oportunizm, reformizm gibi kavramları içerinceye kadar işbirliğine devam edilmelidir.
HK'da güç olmak için meşru şiddet uygulanabilir. Bu amaçla Çin'den gelen demiryoluna taşlı sopalı saldırı yapılarak eylem sonrası dağlık alana çekilinebilinir. Böylesi bir başlangıç eylemi temel çelişkiyi ortaya çıkaracak, düşmanı ve safları netleştirecek ve ardından gelen yankılarla ayrışma için zemin hazırlayacaktır. Ancak eylem esnasında kullanılacak alet edavatın Çin'den temin edilmesi, HK'nın pahalı olmasından ötürü önemlidir. Bu sebeple önce araçlar edinilip trenle getirilir, daha sonra eylem gerçekleştirilmelidir. Tabii örgütlenmenin ilk başlarında maddi problemler çok önemlidir.
Mao'nun dediği gibi iktidar namlunun ucundadır sözü Çin için geçerli olduysa, Çin'e karşı da geçerli olacaktır.  HK'da aynı güce tapan insan profili mevcuttur. Bu tür bir güç gösterisi elbette Çin'lilerden pek haz etmeyen HK'lı özellikle liseli ve üniversiteliler açısında sempati oluşturacaktır.
ŞEHİR ÖRGÜTLENMESİ
Örgütlenme çelişkinin en fazla yaşandığı yerde yapılmalıdır. Elbette HK'nın güneyinde daha çok gerzek 'kent soyluları'nın yaşadığı alanlarda etki alanı çok yüksek bir örgütlülük sağlanabilir. Ancak bu soylular ilk şiddet eyleminde satacak, karşı safha geçecek, yirmincisinde ise gerilla olarak size katılmak isteyecektir. Bu sebeple çelişkinin en derin yaşandığı devlet evlerinde örgütlenme yapılmalıdır. Devlet evlerindeki yaşam koşullarının tespiti ve bu sorunlara bulunması istenen çözümler üzerinde durmak ve bir şekilde bu sorunla Çin istilasını birleştirecek bir çözüm talebinde bulunmak gerekmektedir. Sonuç olarak devlet evlerinde asansöre inip binmeyenler iktidarda söz sahibi olamayacaktır.
Bu şekilde oluşacak mücadele ekseni ile 4 yıl içinde HK'nın %20'lik bir kesiminde sempati oluşturmak ve batı desteği sağlanırsa Çin istilasına son verilebilir ve tam bağımsız, sosyalist bir HK kurulabilir. Bu noktada İngilizlerle olan işbirliğini kim bozarsa mücadeleyi o kazanacaktır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder